Vlada nastavlja politiku daljnjeg raslojavanja društva

Bogati su bogatiji, a siromašni još siromašniji. U krizi 100 najvećih kapitalista u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana bogatiji su za 800 milijuna kuna. Dok se uspješni bogate, blokirane račune ima 249.029 građana, s ukupnim dugom od skoro 18 milijardi kuna. Laburisti ne zaziru a priori od bogaćenja doista uspješnih pojedinaca, osobito onih koji investiraju i zapošljavaju i uredno isplaćuju plaće,   ali tražimo socijalnu pravdu i dostojanstven život ljudi koji žive od svoga rada. U Hrvatskoj i u Europi.

Hrvatski laburisti ocijenjuju poraznim da nakon pet godina trajanja ove krize, Vlada i dalje nastavlja sa superhikovskom politikom kojom uzima siromašnima, a daje bogatima. Ovih dana objavljeni su podaci kako je 100 najvećih kapitalista u Hrvatskoj, samo u prošloj godini, bogatije za dodatnih 800 milijuna kuna. U međuvremenu, broj građana s blokiranim računima raste te je ovih dana dosegnuo brojku od čak 249.029, s ukupnim dugom od skoro 18 milijardi kuna.

„Socijalne pravde u Hrvatskoj nema i neće je ni biti dok god ova vlada nastavi voditi politiku kojom samo najugroženji i najsiromašniji nose teret ove krize. Najveći danak ovoj krizi dali su radnici, umirovljenici, nezaposleni, a bogati su postali još bogatiji,“ izjavio je danas Nikola Vuljanić u Rijeci prillikom druženja s građanima  i predstavljanja kandidata Hrvatskih laburista za Europski parlament.

„Ulazak u Europsku uniju neće rješiti naše probleme ukoliko ih sami nećemo rješavati u Hrvatskoj. A ova vlada samo nastavlja s mjerama i potezima koji idu u korist kapitalista, a na štetu radnika. To je potrebno hitno promijeniti, a socijalnu pravdu vratiti u politiku,“ dodao je Vuljanić.

I ostali pokazatelji su porazni. Ukidanjem kolektivnih ugovora u javnom sektoru, Vlada je poslala poruku privatnom sektoru da smanjuje plaće. Posljedica toga je daljnji pad prosječne neto plaće koja za siječanj iznosi 5.529 kn i konstantno pada.

Prema EUROSTAT-ovom izvješću za 2011.godinu, u Hrvatskoj je 32,7 posto građana siromašnih, u usporedbi s 24,2 posto u Europi. Ekstremno siromašnih u Hrvatskoj je 14,8 posto, a u Europi 8,8 posto. To je posljedica politike zadnjih 10 godina, koju su vodile i vode dvije najveće stranke u Hrvatskoj, to je politika daljnjeg raslojavanja društva, uništavanja srednjeg sloja, uništavanja koncepta solidarnosti i  društvene pravde, ukidanje socijalne države.

Hrvatski laburisti zato predlažu pravedniju raspodjelu, i tereta krize i strukturnih reformi, koja neće samo ići prema rezanju troškova i smanjivanju standarda na strani rada, nego će prisiliti  i bogate da  podnesu svoj dio tereta, a koji do sada, zahvaljujući i potezima aktualne, navodno socijaldemokratske vlade, nisu morali.

Nikola Vuljanić