Viškovo: Poziv na Izvanrednu skupštinu 12.07.2013.

POZIV

Temeljem Čl. 8. St. 1. Pravilnika o ustroju Stranke, a sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o održavanju izvanrednih skupština u ograncima koji su na lokalnim izborima ostvarili rezultat manji od 5 %, Izvršni odbor ogranka Viškovo saziva Izvanrednu skupštinu ogranka Viškovo koja će se održati dana 12. srpnja 2013. s početkom u 20:00 sati u prostorijama Podružnice Hrvatskih laburista – Stranke rada Primorsko – goranske županije, adresa: Ciottina 19, Rijaka, sa sljedećim

Dnevnim redom :

 1. Prihvaćanje dnevnog reda
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine:
  a) Radno predsjednišvo
  b) Verifikacijska komisija
  c) Kandidacijska komisija
  d) Izborna komisija
  e) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 1. Izvještaj verifikacijske komisije
 2. Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima
 3. Glasovanje o povjerenju predsjedniku, tajniku i članovima Izvršnog odbora

– ukoliko se izglasa nepovjerenje prelazi se na ostale točke Dnevnog reda

 1. Kandidiranje i izvještaj kandidacijske komisije
 2. Predstavljanje kandidata
 3. Utvrđivanje liste kandidata
 4. Izbori za predsjednika, tajnika i članove Izvršnog odbora
 5. Izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima
 6. Završna riječ

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka
Bojan Lučić