Svjetski dan beskućnika

Danas smo u sklopu Svjetskog dana beskućnika, posjetili prihvatilište “Ruže sv. Franje” na Kozali. U suradnji sa štićenicima, očistili smo veliku zelenu park- površinu pored kozalske crkve te proveli vrijeme u ugodnom druženju sa štićenicima prihvatilišta. Bilo je teško čuti neke sudbine, no zapanjujuća je snaga kojom se ti ljudi nose sa svim problemima i pozitivna energija koju posjeduju. Svakog štićenika prigodno smo darivali, a mnogi su nam se povjerili sa svojim osobnim pričama te nelogičnostima na koje nailaze u svakodnevnoj birokraciji. Svojim političkim djelovanjem, nastojat ćemo ispraviti rečene nam nelogičnosti i nepravednosti. Susret smo završili kroz pjesmu i smijeh, vedra duha i u nadi i vjeri u bolju budućnosti.