Siromašna borba protiv siromaštva Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije

Danas, 17. listopada Međunarodni je dan borbe protiv siromaštva. Stoga želimo upozoriti, posebno odgovorne za nastalu situaciju, na alarmantne razmjere siromaštva kako u cijeloj Hrvatskoj, tako i u Primorsko-goranskoj županiji i u gradu Rijeci.

Prema posljednjem Eurostatovom izvješću u 2011. godini je 32,7 posto građana, odnosno, 1,382 milijuna ljudi u Hrvatskoj bilo u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti (u odnosu na 1,321 milijun u 2010., odnosno, 31,3 posto). Još su poraznije statistike koje govore da čak 20 posto stanovništva živi ispod same granice siromaštva (međunarodna granica apsolutnog siromaštva je 900 kuna mjesečnih primanja). To znači da svaka peta obitelj u Hrvatskoj prihodima ne može pokriti osnovne troškove života. Katastrofalnu sliku dodatno pogoršava i podatak da je i svaka peta mlada osoba, između 15 i 30 godina, u jednakom riziku od siromaštva.

Prema Socijalnoj karti Primorsko-goranske županije izrađene 2007. godine postotak aktivnog stanovništva je 46,2 posto, no, unutar te skupine 30 posto je onih koji nisu radno aktivni. Većinu stanovništva ipak čini neaktivno stanovništvo, 53,8 posto. U toj skupini razlikujemo dvije kategorije: stanovništvo s osobnim prihodima (86.433 osobe koje žive od mirovina, invalidnina, stipendija, studentskih kredita i drugih oblika kontinuirane socijalne pomoći) i uzdržavano stanovništvo (77.933 osoba koje nemaju vlastita sredstva za život, nego ih uzdržavaju druge osobe).

Podaci Županije govore u Rijeci o 12.990, a u Primorsko-goranskoj županiji 18.271 nezaposlenih osoba.

U mandatom izvješću Grada Rijeke 2009.-2013. među prioritetima je navedena sveobuhvatna socijalna politika i ulaganje u podizanje kvalitete svakodnevnog života, čime se postiže sigurnost i zadovoljstvo svih generacija. U tom se dokumentu ističe kako je tek pet posto korisnika socijalne skrbi svoja prava ostvarilo zakonom, dok ostalih 95 posto ulazi u viši standard zaštite. Unatoč uljepšanim službenim brojkama, stopa nezaposlenosti i stopa rizika od siromaštva nisu smanjene. O ‘višem standardu’ riječke vlasti najviše govori činjenica da su brigu o najugroženijim sugrađanima na sebe preuzeli volonteri koji putem projekta Socijalna samoposluga svaki mjesec pomažu preživljavanju 800 obitelji koje žive ispod granice apsolutnog siromaštva.

Za razliku od ostalih političara, koji potporu borbi protiv siromaštva daju samo deklarativno, riječki laburisti intenzivno rade i na konkretnim rješenjima u suradnji s Prihvatilištem Ruže sv. Franje, i traže legislativni okvir kako bi se osigurali barem povremeni poslovi za beskućnike i siromašne. Istu vrstu suradnje i rješenja tražimo u kontaktima i s drugim udrugama koje skrbe o siromašnima i beskućnicima te ovim putem pozivamo sve građane i udruge zainteresirane za suradnju da nam se obrate.

Od gradske i županijske vlasti zahtijevamo definiranje i provođenje kvalitetne i sustavne socijalne politike koja će osigurati resocijalizaciju najugroženijih i smanjenje stope siromaštva. Grad i Županija trebaju umrežiti brojne zainteresirane udruge koje se bave borbom protiv siromaštva i koordinirati njihov rad, čime se proračunska sredstva neće raspršiti, nego se prema jasnim kriterijima usmjeravati onima kojima su uistinu potrebna. Stoga očekujemo što hitnije predstavljanje najavljene nove Socijalne karte Županije, s jasnim ciljevima, na čijem ostvarenju ćemo inzistirati.

Jelena Krpan i Vedran Sabljak

Mediji o ovoj temi:
>> Radio Rijeka
>> Novi list