Rijeka: Socijalno partnerstvo u Hrvatskoj – što je to?!

Izvor: Novi list

Socijalni dijalog u formi postoji, međutim u suštini se pokazalo da kroz odluke i prijedloge odluka Vlade,  ovakva vrsta dijaloga samo predstavlja kulisu, jer skoro ništa ispregovarano se ne poštuje. Taj dijalog  ispada socijalni monolog  u tragediji zvanoj radnička prava u Hrvatskoj

RIJEKA U povodu Dana socijalnog partnerstva koji se 21. siječnja obilježava u Hrvatskoj, u čast na dan kada su 2007. Vlada RH, poslodavci i sindikati postigli dogovor o institucionalnom socijalnom dijalogu te je stupio na snagu „Osnovni tekst sporazuma o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća, Hrvatski laburisti-stranka rada komentirali su prijedlog novog Zakona o radu.

– Danas možemo reći da zamišljeni projekt u najmanju ruku ne funkcionira, ili funkcionira – ali ne u korist svih zainteresiranih strana nego je evidentna podrška sadašnje i dosadašnjih Vlada poslodavcima i njihovom kapitalu, a na štetu radnika. Koliko je ovoj Vladi važno socijalno partnerstvo, govori i podatak da je premijer Milanović u veljači 2012. godine ukinuo Vladin Ured za socijalno partnertsvo u Republici Hrvatskoj a koji je osnovan 2001. godine – rekao je predsjednik riječih Laburista, Vedran Sabljak.

– Pod krinkom rješavanja HDZ-ovih kostura, na sve moguće načine Kukuriku Vlada “udara” po radniku i njegovim ionako reduciranim pravima, dok se kapital, banke i poslodavci uredno nagrađuju. Socijalni dijalog u formi postoji, međutim u suštini se pokazalo da kroz odluke i prijedloge odluka Vlade,  ovakva vrsta dijaloga samo predstavlja kulisu, jer skoro ništa ispregovarano se ne poštuje. Taj dijalog  ispada socijalni monolog  u tragediji zvanoj radnička prava u Hrvatskoj – kaže Sabljak.

Zadnji dokazi nemara ove kako se vole nazivati  socijaldemokratske Vlade je donošenje paketa antiradničkih zakona kao što su izmjene i dopune Zakona o radu, Zakon o povremenim poslovima ( od kojeg se privremeno odustalo, ali samo privremeno), Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o otpremninama, Zakon o reprezentativnosti u kojima su redom smanjivana radnička prava poput uvođenja 56 satnog radnog tjedna, pogodovanje agencijama za povremeno zapošljavanje, umanjenje prava za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu, jednostavniji otkaz ugovora o radu ako radnik ne pristane na smanjivanje svoje place, smanjivanje visine otpremnine, pa sve do produljenja radnog vijeka na 67 godina, a sve to zbog zadovoljavanja  interesnih skupina uz aktivno sudjelovanje vladajućih. Oni  preočito podržavaju kapitalizam najgore vrste, kažu Laburisti.

– Umjesto da bude servis, Vlada vrši ulogu policajca među predstavnicima poslodavaca i predstavnicima radnika, a u većini slučajeva staje na stranu onoga jačega i onoga koji im je korisniji – tvrdi Sabljak.Laburisti ističu da je Vlada Zakon o reprezentativnosti poslala u saborsku proceduru bez suglasnosti sindikata, unatoč obećanju ministra Miranda Mrsića.

– Tim prijedlogom Vlada je vezala ruke  u organizaciji štrajka i participaciji u kolektivnim ugovorima, pa gdje je tu socijalno partnerstvo? Još važnije, novi Zakon o radu direktno i otvoreno ide u korist poslodavca pod apsurdnom izlikom da će nove odrednice omogućiti povećanje zapošljavanja i sigurnost radnika. Ovo je odlazak u prošlost, u robovlasničko društvo – kazali su Laburisti.

Tihana Tomičić

Ostali mediji o ovoj temi:
>> Radio Rijeka, Danas aktualno

>> KanalRi