Rijeka: Naknade za odvojen život, obmane ili propust administracije?

Članica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ljubica Dujmović – Kosovac je na 9. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine postavila pitanje o isplatama naknada za odvojeni život zaposlenicima u gradskoj upravi i ustanovama kojima je Grad Rijeka osnivač. U predviđenom roku dobiven je odgovor u kojemu se navodi da se takav oblik naknada nije isplaćivao iz sredstava gradskog proračuna zaposlenicima u gradskoj upravi i ustanovama kojima je osnivač. Navodi u odgovoru nisu točni jer postoje dokazi da se vršila isplata ravnatelju muzejske ustanove i to po odluci Upravnog vijeća. Iz materijala usvojenog na sjednici Gradskog vijeća, na stranici 22. odjeljak 0064 pod naknadama troškova zaposlenim, a navode planirani i ostvareni trošak za  prijevoz, rad na terenu i odvojeni život što znači da su financijska sredstva za ovu namjenu planirana. S obzirom da kolektivni ugovor djelatnika u kulturi Grada Rijeke ne predviđa mogućnost isplata naknada za odvojen život, a Zakon o radu ostavlja mogućnost da se ovo pitanje riješi poslodavac, pribjeglo se mogućnosti da se isplata regulira odlukom Upravnog vijeća.

Vijećnica Ljubica Dujmović – Kosovac je na konferenciji za medije reagirala na netočan podatak koji je u formi odgovora proslijeđen gradskim vijećnicima i poručila; „Držimo neprihvatljivim dovođenje u zabludu  gradskih vijećnika neposredno, te naših sugrađana posredno koji sebe redovno informiraju o aktivnostima Grada Rijeke putem portala. Bez obzira tko je kreator neistinite informacije, kao i sam  iznos koji je na ovaj način isplaćen ili se još uvijek isplaćuje, ovakvim se postupcima gubi vjerodostojnost, ali i potiče sumnja u istinitost podataka koje gradska uprava podastire javnosti.“

Isto tako postavljamo  pitanje  odgovornog obnašanja zadaće članova upravnih ili drugih  vijeća koji po Zakonu o ustanovama (članak 36.) upravljaju ustanovama kojima je osnivač grad, županija ili Republika Hrvatska. Prema zakonu i aktima ustanova Upravno vijeće donosi program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršenje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju  ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, donosi odluke  te obavlja druge poslove iz djelokruga svoga rada.

Hrvatski laburisti – Stranka rada Ogranak Rijeka će se i dalje upozoravati na ovakve i slične nepravilnosti, te se zalagati za otvorenu i nedvosmislenu komunikaciju u tijelima lokalne vlasti u kojima su zastupljeni.

Nikola Brozić