Rijeka: Korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za potrebe kulture

Grad Rijeka u svom vlasništvu ima značajan broj poslovnih prostora koje prema  PRAVILNIKU o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru, putem javnih natječaja daje na korištenje pravnim i fizičkim licima u svim djelatnostima što podrazumijeva i djelatnost kulture. Za svaki prostor se utvrđuje vrsta/vrste djelatnosti koje će se u prostoru obavljati. Posljednjih mjeseci je riječka javnost snažno reagirala na informaciju da je bez natječaja udruzi Calculus dodijeljen prostor na korištenje, bez plaćanja najma za vrijeme trajanja korištenja prostora u ulici I. Grohovca 2a. Model direktne dodjele prostora, bez plaćanja najma je slijedeći: prostor se međusobnim aktom/ugovorom izluči iz novoosnovanog Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom te prenese na korištenje nekom od gradskih odjela (kultura), koji ga direktno dodijeli korisniku, po vlastitoj prosudbi, dakle, bez kriterija za dodjelu i, bez plaćanja najma. Za donošenje odluke ili sklapanje ovakvog ugovora nema uporišta u Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru, Članak 3. koji jasno navodi mogućnosti:

Za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog natječaja zakupnina iz članka 2. ovoga Pravilnika predstavlja osnovnu (početnu) zakupninu temeljem koje se u postupku javnog natječaja utvrđuje konačna (ugovorena) zakupnina.

Za poslovni prostor koji se daje u zakup bez provođenja javnog natječaja zakupnina se utvrđuje na način da ista ne može biti niža od osnovne zakupnine iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Za poslovni prostor koji koriste upravna tijela Grada za obavljanje svoje djelatnosti zakupnina se ne obračunava.

Ovako dodijeljeni prostori niti po jednom članku Pravilnika nisu mogli biti dodijeljeni na korištenje bez plaćanja najma, jer se radi u fizičkoj osobi, kasnije udruzi i udruzi kojima Grad nije osnivač, nije član udruga, niti je suvlasnik u imovini, niti su u Strategiji razvoja kulture Grada Rijeke do 2020. godine. Apsurd je da, Odjel gradske uprave za kulturu, ustanovama kojima je Grad Rijeka osnivač, iako to Pravilnik omogućuje naplaćuje najam, primjerice za korištenje prostora u kojima se čuvaju pokretna kulturna dobra, u pravilu rješenjima Ministarstva kulture su proglašena dobrima od nacionalnog interesa, što je u dužem periodu veliko opterećenje za gradske ustanove.

Teško je prihvatiti činjenicu da administracija nije smatrala potrebnim ukazati na mogućnost korištenja prostora bez naknade koju Pravilnik omogućava i predložiti rješenja koja bi rasteretila financije ustanova. Drastičan je primjer Udruge likovnih umjetnika Rijeka koje broji oko 150 članova. Sredstva ostvarena putem natječaja javnih potreba u kulturi za programe mora usmjeriti za plaćanje najma za galeriju (prostor je vlasništvo Grada) koja sve duže ima zatvorena vrata je doznačeni novac za program ide za najam.

Hrvatski laburisti – Stranka rada ogranak Rijeka smatraju neprihvatljivim netransparentnost u radu riječke gradske uprave.

Ukoliko se donese odluka da se gradski prostor može dati na korištenje bez plaćanja najma moraju se izraditi izmjene Pravilnika, kriteriji po kojima će se prostor dodijeliti, dakako, putem natječaja.

 

Ogranak Rijeka
Vedran Sabljak, predsjednik ogranka Rijeka
099/8070-983
rijeka@laburisti.com

Dodatni materijali