Rijeka: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana dana 07.11.2013.g.


Aktualni sat

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – stranka rada) je kazao kako su vijećnici na klupe dobili časopis Ulične svjetiljke koji  je on podijeli prije sjednice. Surova realnost govori o padu industrijske proizvodnje i povećanju broja nezaposlenih kao i povećanju broja ljudi koji žive na rubu siromaštva. Sabljak je spomenuo slučaj obitelji Tahirović koja živi u siromaštvu, a koja ima ženske članove obitelji. Pitao je kakav je protokol odredio Grad Rijeka u slučaju iznimnih hladnoća, budući da prihvatilišta u gradu nemaju kapacitete za žene te kakva je gradska politika naspram tog problema.

Gradonačelnik Obersnel je zahvalio na podijeljenim Uličnim svjetiljkama te naglasio kako  ni on ne odbija susrete sa ljudima koji ih prodaju, već uvijek kupi koji primjerak.
Niti jedne godine nije bilo u pitanju zbrinjavanje beskućnika u slučaju velike hladnoće, odnosno u slučaju da netko nije smješten u neko od prihvatilišta. Obersnel je rekao da ne može sa sigurnošću reći za prihvatilište Ruža sv Franje, ali zna da u prihvatilištu Oaza postoji mogućnost smještaja za ženske osobe, kao i u nužnom smještaju. Kroz socijalni program Grda Rijeke i raznih institucija kao i vaninstitucionalne zaštite Grad Rijeka je među prvima u Hrvatskoj po rješavanju tih problema. No Grad ne može preuzeti ulogu koja mu nije namijenjena i rješavati probleme za koje nije nadležan. Ne možemo rješavati probleme Centra za socijalni rad niti preuzeti njihov posao, ali grad je do sada podržao svaki prijedlog za dodjelu stana mimo liste prioriteta ako Centar preporuči da je tako potrebno, i tako će biti i u buduće, rekao je gradonačelnik.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – stranka rada) je postavila pitanje vezano uz tržnicu na Brajdi. Rekla je kako je prostor tržnice zapušten te naglasila kako je Odluka o koncesiji za tržnice po kojoj Grad ima 7% naknade sramotna jer Grad ima obvezu održavanja dok drugi ubiru novac. Kraljević je pitala što Grad konkretno namjerava napraviti po pitanju tržnice Brajda.

Gradonačelnik Obersnel
je kazao da  je li ugovor sramotan ili ne pitanje osobne percepcije. Tim ugovorom je grad zaštitio svoje interese nad objektima tržnica i zarađuje više od bilo kojeg drugog grada u RH. Tržnica d.o.o plaća oko 1-1,5 milijuna kuna godišnje. Osnovna svrha koncesije  je da se prikupljena sredstva iskoriste za održavanje. Riječka tržnica je gotovo u potpunosti obnovljena sukladno zahtjevima konzervatora. Sve je što učinjeno je i rađeno iz sredstava koncesijske naknade. Nikakvih drugih troškova Grad nije imao. Što se tiče tržnice Brajda već je raspisan natječaj za izvođenje radova na tržnici i kroz nekoliko narednih mjeseci će biti riješeno uređenje tržnice Brajda

Nikolina Milčić (Hrvatski laburisti – stranka rada) postavila je pitanje o zaključcima koje gradonačelnik donosi sukladno svojim ovlaštenjima. Za primjer je navela poslovni prostor u ulici Ivana Grohovca koji je Grad ustupio bez naknade Odjelu za kulturu koji ga je potom ustupio bez naknade udruzi Calculus bez naknade. Pitala je koliko je takvih prostora Grad dao na korištenje odjelima koji to dalje ustupaju bez naknade i po kojim kriterijima.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je prostor bez naknade dan udruzi Calculus koja je tamo otvorila Muzej djetinjstva koji je jako dobro prihvaćen.  U pravilu kada se donosi takva odluka onda je ona usmjerena prema udrugama socijalno- humanitarnih aktivnosti, poput Oaze koja je otvorila jedno od prihvatilišta za beskućnike. Jedan prostor je dodijeljen udrugu UKUS za smještaj žrtava obiteljskog nasilja. U pravilu su to aktivnosti za koje, na prijedlog nadležnih odjela, procijeni da su od posebnog interesa za Grad Rijeku i građane. Jednako tako čini i sa zemljištem, primjerice onog za izgradnju heliodroma na HGSS, a na dnevnom redu sjednice je ustupanje zemljišta bez naknade za izgradnju Kampusa.

Danijel Paliska (Hrvatski laburisti – stranka rada) pitao je da li Grad Rijeka planira osnovati lokalnu Riznicu odnosno integrirani financijski sustav budući da je riječ o konceptu koji donosi uštedu i transparentnost, a gradonačelnik je u svojim smjernicama je to naveo da će to uvesti.

Gradonačelnik Obersnel
je kazao kako su gotovi svi korisnici proračuna već sada integrirani u bazi podataka. Riznica je objedinjeno upravljanje svih korisnika proračuna. Pokrenute su aktivnosti na uvođenju riznice, stvoreni preduvjeti za korištenje iste vrste baze podataka, a sada se radi na objedinjavanju sustava i uvođenju prave riznice, rekao je gradonačelnik.

 

Oporbeni vijećnici svoj glas prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu odbili su dati zbog pojedinih stavki koje su nedovoljno objašnjene, kao što su primjerice programi od strateškog značaja u kulturi ili pak rashodi za usluge čiji su troškovi, u odnosu na prvotni plan, uvećani za 564%.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – stranka rada) kazala je kako je predloženi rebalans proračuna održavajući, a ne razvojni, najviše zbog toga što nema investitora na nestabilnom tržište kakvom i Rijeka pripada. Izražavajući nezadovoljstvo što su troškovi “programa od strateškog značaja u kulturi” rebalansom povećani za 301%, Kraljević je predložila da se gradskim vijećnicima uz materijale za sjednicu ubuduće dostavlja i pregled potraživanja i obveza grada, odnosno kreditnih zaduženja, kako bi lakše mogli donositi odluke.