Prihvaćen amandman Laburista na gradski proračun za 2016.

Danas je na Gradskom vijeću Grada Rijeke prihvaćen amandman Hrvatskih laburista-Stranke rada kojim su osigurana dodatna sredstva u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, na aktivnosti novčana donacija za novorođenu djecu u proračunu za 2016.g. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu.
Ovim amandmanom sredstva su povećana za pola milijuna kn, što u praksi znači povećanje za 50%, odnosno 500 kn više za svako novorođeno dijete u odnosu na dosadašnji iznos.
Na ovaj način smo od srca dali svoj mali doprinos mališanima našeg grada.