Predsjedništvo Hrvatskih laburista dalo pozitivno mišljenje za sve kandidature pristigle iz Primorsko-goranske županije

Na sjednicama održanim 20. i 27. studenog u Zagrebu, Predsjedništvo Hrvatskih laburista – Stranke rada donijelo je pozitivna mišljenja za sve pristigle kandidature iz Primorsko-goranske županije, kako slijedi:
za Primorsko-goransku županiju (Hrvoje Maračić za župana, Dina Domijan, mag.oec. za zamjenicu župana, Jelena Krpan, prof. za zamjenicu župana);
za grad Rijeku (dr.sc. Predrag Šustar za gradonačelnika, Vedran Sabljak, ing. za zamjenika gradonačelnika, Danijel Paliska, dipl.oec. za zamjenika gradonačelnika);
za općinu Omišalj (Nikola Brozić, mag.edu. za načelnika, Nikola Dujmović, mag.ing. za zamjenika načelnika);
za grad Mali Lošinj (Dorian Božičević, mag.teol. za gradonačelnika, Irena Dlaka, prof. za zamjenicu gradonačelnika).

Mišljenje Predsjedništva donijeto je sukladno Odluci o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine. Temeljem iste Odluke, Skupštine ogranaka, tj. podružnica zaključno s 30. prosinca 2012. godine moraju donijeti i konačnu odluku o prihvaćanju kandidatura, nakon čega se kandidatura smatra službenom.

Izvor:
>> www.laburisti.com

O kandidatima iz drugih županija, gradova i općina pročitajte na:
>> Predsjedništvo Hrvatskih laburista dalo pozitivno mišljenje za pristigle kandidature
>> Predsjedništvo Hrvatskih laburista dalo pozitivno mišljenje za 19 novih kandidatura