Poziv na Skupštinu ogranka Omišalj

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
OGRANAK OMIŠALJ

POZIV

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Omišalj saziva Skupštinu ogranka Omišalj koja će se održati dana 07. prosinca 2012. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog doma u Omišlju (pored jezera).

Predloženi dnevni red:

1. Pozdravni govor i otvaranje
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, kandidacijsku komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvješće kandidacijske komisije o postupku za izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika te o kandidacijskom postupku za izbor tajnika ogranka Omišalj
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Predstavljanje kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika
7. Utvrđivanje liste kandidata za tajnika ogranka Omišalj
8. Predstavljanje kandidata za tajnika ogranka Omišalj
9. Izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika
10. Izbor tajnika ogranka Omišalj
11. Prijedlog programa ogranka Omišalj
12. Usvajanje programa ogranka Omišalj
13. Izvješće izborne komisije
14. Završna riječ kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Za izvršni odbor ogranka Omišalj

Nikola Brozić, predsjednik ogranka Omišalj
099/596-1125
omisalj@laburisti.com