Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka Čabar

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Izvršni odbor ogranka Čabar

POZIV

 Temeljem Čl. 8. St. 1., i Čl. 14. St.3. Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno  Čl. 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor ogranka Čabar saziva Izvanrednu skupštinu ogranka Čabar koja će se održati u ponedjeljak, 15.9.2014. s početkom u 17 sati u prostorijama na adresi Vrh donji 6, Vrhovci kod Tršća sa sljedećim
Dnevnim redom :

  1. Pozdravni govor
  2. Usvajanje Dnevnog reda
  3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  5. Izvješće verifikacijske komisije
  6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Čabar za 1. Izvanredni sabor Stranke
  7. Izbor delegata ogranka Čabar za 1. Izvanredni sabor Stranke
  8. Obraćanje gostiju Skupštine prisutnim članovima
  9. Završna riječ predsjednika Ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik Goran Kovač