Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka Rijeka

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka Rijeka

Predsjednik ogranka Vedran Sabljak objavljuje

POZIV

Temeljem Odluke Izvršnog odbora ogranka Rijeka, sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka Rijeka koja će se održati u četvrtak 9.7.2015. s početkom u 19:00 sati u prostorijama Stranačkog doma u Ciottinoj (velika sala) adresa: Ciottina 19, Rijeka.

sa sljedećim dnevnim redom :

1. Otvaranje Skupštine i konstatiranje broja prisutnih
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
4. Izbor radnog predsjedništva
5. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
6. Izbor verifikacijske i izborne komisije
7. Izvještaj verifikacijske komisije na temelju popisa Voditeljice središnjeg ureda
8. Predlaganje kandidata za izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i izvješće o kandidacijskom postupku za izbor članova Izvršnog odbora i predsjednika Ogranka
9. Utvrđivanje liste kandidata za izbor članova Izvršnog odbora i predsjednika Ogranka

10.Odluka o opozivu Izvršnog odbora Ogranka Rijeka
11. Predstavljanje kandidata za:
a. predsjednika ogranka
b. članove Izvršnog odbora ogranka
12. Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora
13. Izvještaj Izborne komisije
14. Završna riječ predsjednika Ogranka

Pozivi za Izvanrednu skupštinu Ogranka članovima stranke bit će dostavljeni putem e-pošte, a članovima koji pri upisu nisu naveli adresu e-pošte, pozivi će biti dostavljeni u pisanoj formi na kućnu adresu te će biti objavljeni na web stranicama Podružnice i službenoj web stranici Stranke.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik

Vedran Sabljak