Osnivačka skupština ogranka Lovran

Povjerenica za osnivanje ogranka za općinu /grad Lovran

POZIV

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Osnivačku skupštinu ogranka Stranke za područje grada/općine Lovran koja će se održati dana 24.06. 2012. s početkom u 10.30 sati u prostorijama Društveni dom Lovran, adresa: Šetalište M. Tita 84

sa slijedećim Dnevnim redom :

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor verifikacijske komisije
5. Izbor izborne komisije
6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– tajnika ogranka
– članova Izvršnog odbora ogranka
7. Izvještaj verifikacijske komisije
8. Utvrđivanje liste kandidata
9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini ( riječ člana Predsjedništva Stranke).
11. Izvještaj Izborne komisije
12. Završna riječ predsjednika ogranka.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Povjerenica: Nevena Miladinovć

mob: 0915404490
e-mail: nevena789@gmail.com