Odluka o sazivanju Skupštine ogranka Omišalj

Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Omišalj

 

ODLUKA O SAZIVANJU  SKUPŠTINE OGRANKA OMIŠALJ

 

I.

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Omišalj saziva Skupštinu ogranka Omišalj koja će se održati dana 07. prosinca 2012. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog doma u Omišlju (pored jezera).

II.

Na Skupštini će se birati kandidat Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj  i njegov zamjenik te tajnik ogranka Omišalj.

III.

Kandidata za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika Skupštini predlaže Izvršni odbor ogranka Omišalj.

IV.

Kandidate  za tajnika ogranka Skupštini predlaže Izvršni odbor ogranka.

V.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za tajnika ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini, ako nije suprotna čl.9 Pravilnika o ustroju stranke.

VI.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja Skupštine.

VII.

Na Skupštini će biti predložen program  Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Omišalj.

VIII.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA SKUPŠTINE OGRANKA OMIŠALJ

 1. Pozdravni govor i otvaranje
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, kandidacijsku komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Izvješće kandidacijske komisije o postupku za izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog  zamjenika te o kandidacijskom postupku za izbor tajnika ogranka Omišalj
 5. Izvješće verifikacijske komisije
 6. Predstavljanje kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog  zamjenika
 7. Utvrđivanje liste kandidata za tajnika ogranka Omišalj
 8. Predstavljanje kandidata za tajnika ogranka Omišalj
 9. Izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj i njegovog zamjenika
 10. Izbor tajnika ogranka Omišalj
 11. Prijedlog programa ogranka Omišalj
 12. Usvajanje programa ogranka Omišalj
 13. Izvješće izborne komisije
 14. Završna riječ kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnika općine Omišalj

U Omišlju, 26. studenog 2012. godine

Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Omišalj

Nikola Brozić, predsjednik