Odluka o sazivanju Osnivačke skupštine podružnice Primorsko – goranske županije

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Primorsko – goranske županije

 

ODLUKA O SAZIVANJU OSNIVAČKE SKUPŠTINE PODRUŽNICE
PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za Primorsko – goransku županiju od 03. listopada 2014. godine objavljene na službenim web stranicama Stranke i čl. 50. st. 1. Statuta Stranke,  sazivam Osnivačku skupštinu radi obnove podružnice Primorsko – goranske županije na kojoj će se birati predsjednik Podružnice, a koja će se održati dana 17. siječnja 2015. godine s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici u Crikvenici, Preradovićeva 1.

II.

Na Skupštini Podružnice punopravno odlučuju delegati ogranaka. Delegate za Skupštinu Podružnice biraju izvršni odbori ogranaka.

Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju biti održane do zaključno 10. siječnja 2015. godine.

Izbor delegata vrši se tajnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka utvrđuje se prema ključu utvrđenom u članku 47. stavku 5. Statuta Stranke.

Broj delegata se utvrđuje sa stanjem broja članova ogranka na dan 21. prosinca 2014. godine u 24:00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.

Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova i brojem delegata dostavljen je predsjednicima svih ogranaka u Primorsko-goranskoj županiji dana 26. prosinca 2014. godine.

III.

Svi izvještaji o izabranim delegatima i kandidatima za predsjednika podružnice moraju biti dostavljeni povjereniku za Primorsko – goransku županiju do 11. siječnja 2015. godine u 20:00 sati.

IV.

Ukoliko prije održavanja Osnivačke skupštine, na području Primorsko-goranske županije budu osnovani novi ogranci,  izbor njihovih kandidata za predsjednika Podružnice i delegata  za Osnivačku skupštinu, biti će pravovaljani ukoliko isti budu izabrani na način i u rokovima određenim u točkama II. i III. ove Odluke.

V.

Za pravovaljani izbor, kandidat za predsjednika Podružnice mora dobiti više od 50 % glasova delegata Skupštine.

Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik Podružnice, Skupština će u drugom krugu birati između dvaju kandidata s najviše osvojenih glasova u prvom krugu.

VI.

Sukladno odredbi čl. 19. Pravilnika o ustroju Stranke, Izvršni odbor Podružnice čine: predsjednik Podružnice, predsjednici Ogranaka, te predstavnici Ogranaka koji imaju više od 100 članova.

Ukoliko predsjednik Podružnice bude izabran u prvom krugu izbora, istovremeno s održavanjem skupštine zbog rokova ranije određenih Odlukom o kandidacijskom postupku za izbor dužnosnika i članova središnjih tijela Stranke za 2. Sabor Stranke od 22.12.2014., održat će se i sjednica Izvršnog odbora na kojoj će se izabrati kandidati za tijela Stranke, a na kojoj sjednici Izvršnog odbora delegati nemaju pravo glasa.

VII.

 PRIJEDLOG DNEVNOG REDA OSNIVAČKE SKUPŠTINE PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

 1. Pozdravni govor i otvaranje
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, kandidacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor predsjednika Podružnice
 5. Izvješće verifikacijske komisije
 6. Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsjednika Podružnice
 7. Predstavljanje kandidata za predsjednika Podružnice
 8. Izbor predsjednika Podružnice
 9. Obraćanje gostiju Skupštine delegatima
 10. Izvješće izborne komisije
 11. Obraćanje Predsjednika Podružnice okupljenima i sazivanje sjednice Izvršnog odbora Podružnice
 12. Održavanje sjednice Izvršnog odbora Podružnice
 13. Završna riječ predsjednika Podružnice

U Rijeci, 28. prosinca 2014. godine

David Bregovac,
povjerenik za Primorsko – goransku županiju