Odluka o sazivanju Osnivačke skupštine ogranka Kostrena

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Kostrena

ODLUKA
O SAZIVANJU OSNIVAČKE SKUPŠTINE OGRANKA KOSTRENA

I.

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za Općinu Kostrena od 07. studenog 2014. godine, sazivam Osnivačku skupštinu ogranka Kostrena, koja će se održati dana 10. siječnja 2015. godine s početkom u 18 sati u prostorijama stranke na adresi Glavani 82d, Kostrena.

II.

Ogranak se može osnovati ako na području općine ima najmanje 10 (deset) članova.

III.

Odluke Osnivačke skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.
Pravo odlučivanja na Osnivačkoj skupštini imaju članovi upisani u Registar članova najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Osnivačke skupštine.

IV.

Ogranak se smatra osnovanim u trenutku izbora predsjednika Ogranka.

V.

Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.
Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik.

VI.

Tijela Ogranka su:

a) Skupština;
b) Izvršni odbor;
c) predsjednik.

Skupština bira Izvršni odbor i predsjednika Ogranka.
Izabrani predsjednik imenuje tajnika Ogranka.

IX.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA OSNIVAČKE SKUPŠTINE OGRANKA KOSTRENA

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
  članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Ogranka
 4. Izvješće verifikacijske komisije
 5. Utvrđivanje liste kandidata za izbor članova Izvršnog odbora i predsjednika Ogranka
 6. Izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Ogranka
 7. Obraćanje povjerenika PGŽ prisutnim članovima
 8. Izvješće izborne komisije
 9. Završna riječ predsjednika Ogranka

 

U Kostreni, 10. siječnja 2015. godine

Gordana Vukoša,
povjerenik za općinu Kostrena