Odluka o sazivanju Izvanredne izborne skupštine podružnice

 

Hrvatski laburisti – Stranka rada

 Podružnica Primorsko- goranske županije

Rijeka, 5. listopada 2015. godine

 

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Temeljem čl. 50. st. 1. Statuta Stranke, Povjerenica podružnice Primorsko- goranske županije donosi Odluku da će se Izvanredna izborna skupština podružnice Primorsko- goranske županije održati dana 24. listopada 2015. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Narodne čitaonice Kostrena- Sveta Lucija 14, Kostrena.

II.

Na Skupštini će se birati predsjednik podružnice Primorsko- goranske županije.

III.

Na Skupštini podružnice punopravno odlučuju delegati ogranaka. Delegate za Skupštinu podružnice biraju Izvršni odbori ogranaka.

Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati u terminu od 11. listopada do 22. listopada 2015. godine.

Delegati se biraju javnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka određuje se prema ključu definiranom u članku 47. stavku 5. Statuta Stranke.

Broj delegata utvrđuje se temeljem stanja broja članova ogranka na dan 10. listopada 2015. godine u 24,00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.

Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova, Voditelj središnjeg ureda dostavit će ograncima do 11. listopada 2015. godine.

IV.

Izvještaj o izabranim delegatima i kandidatima za predsjednika podružnice moraju biti dostavljeni Uredu podružnice na mail primorsko.goranska@laburisti.com 24 sata nakon sjednice izvršnog odbora ogranka, a najkasnije do 22. listopada 2015. godine u 20:00 sati

V.

Odluke Skupštine pravovaljane su ako je na Skupštini nazočno više od 50 posto biranih delegata.

VI.

Na sjednicama Izvršnih odbora ogranaka predlaže se kandidat za predsjednika podružnice Primorsko- goranske županije iz redova članova ogranaka, sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o ustroju Stranke.

Prijedlozi se utvrđuju javnim glasanjem.

VII.

Na Skupštini podružnice temeljem čl. 19. st. 5. Pravilnika o ustroju svaki član može istaknuti svoju kandidaturu za predsjednika podružnice. Kandidatura je pravovaljana ako je podrži najmanje 10 posto članova, ali ne manje od 10 članova nazočnih na Skupštini ili delegati koji predstavljaju 10 posto članova podružnice.

VIII.

Po pozivu predsjednice Stranke, ukoliko je potrebno, svi kandidati za predsjednika Podružnice dužni su se odazvati na razgovor s Predsjedništvom Stranke.

IX.

Za pravovaljani izbor kandidat za predsjednika Podružnice mora dobiti više od 50 posto glasova nazočnih delegata Skupštine.

Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik Podružnice, Skupština će u drugom krugu birati između dvaju kandidata s najviše osvojenih glasova u prvom krugu.

Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

X.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE

1. Otvaranje Skupštine

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, izborna komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor predsjednika podružnice Primorsko- goranske županije

6. Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsjednika podružnice Primorsko- goranske županije

7. Predstavljanje kandidata za predsjednika podružnice Primorsko- goranske županije

8. Izbor predsjednika podružnice Primorsko- goranske županije

9. Obraćanje gostiju Skupštine delegatima

10. Izvješće izborne komisije

11. Završna riječ predsjednika podružnice Primorsko- goranske županije

 

 

XI.

Sukladno odredbama iz čl. 19. Pravilnika o ustroju Stranke, Izvršni odbora podružnice čine: predsjednik podružnice, predsjednici ogranaka, te predstavnici ogranaka koji imaju više od 100 članova.

XII.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljenja na web stranicama Stranke.

 

 

Povjerenica podružnice Primorsko- goranske županije

Gordana Vukoša v.r.