Odluka o sazivanju Izvanredne izborne skupštine ogranka Delnice

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Delnice
Podružnica Primorsko – goranske županije

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA DELNICE

I.

Predsjednik ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Delnice, Dražen Magdić izašao je iz stranke, čime je prestao s djelovanjem ogranak.

Temeljem Članka 7 i 9  Pravilnika o ustroju Stranke, povjerenik ogranka Nenad Pleše saziva Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Delnice koja će se održati dana 10.siječnja 2015. godine s početkom u 10 sati u gradskoj vijećnici Grada Delnica.

II.

Kandidate za predsjednika i Izvršni odbor ogranka Skupštini predlaže povjerenik ogranka Delnice.

III.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su nazočni na skupštini, ako nije suprotna čl.10 Pravilnika  o ustroju stranke.

IV.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja izvanredne skupštine.

V.

 PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE

 1. Otvaranje skupštine
 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 4. Izbor radnog predsjedništva
 5. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije, izborne komisije
 6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
  – predsjednika  ogranka
  – članova  Izvršnog odbora ogranka
 7. Izvještaj verifikacijske komisije
 8. Utvrđivanje liste kandidata
 9. Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora
 10. Izvještaj Izborne komisije
 11. Izbor delegata za Izvanrednu skupštinu Podružnice PGŽ
 12. Završna riječ predsjednika ogranka.

VI.

Pozivi za Izvanrednu skupštinu Ogranka članovima stranke bit će dostavljeni putem e-pošte, a članovima koji pri upisu nisu naveli adresu e-pošte, pozivi će biti dostavljeni u pisanoj formi na kućnu adresu.

U Delnicama, 3. siječnja 2015. godine

Nenad Pleše – povjerenik za ogranak Delnice