Odluka o sazivanju 1. Izvanredne skupštine ogranka Rijeka

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Rijeka

Rijeka, 19.08. 2014.

 

Temeljem Čl. 8. St.1. i Čl. 14. St. 3. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno  Čl. 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Rijeka  na svojoj 18. sjednici  održanoj 19.08.2014. donio je

ODLUKU O SAZIVANJU 1. IZVANREDNE SKUPŠTINE OGRANKA RIJEKA

I.

1. Izvanredna skupština ogranka Rijeka održat će se u četvrtak, 04.09. 2014. godine u 18 sati u prostorijama Stranačkog doma Rijeka, Ciottina 19, Sala za sastanke, 1. kat.

II.

Na 1. Izvanrednoj skupštini birat će se delegati za 1. Izvanredni sabor Stranke.

III.

Utvrđuje se sljedeći Dnevni red 1. Izvanredne skupštine ogranka Rijeka:

  1. Pozdravni govor
  2. Usvajanje Dnevnog reda
  3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  5. Izvješće verifikacijske komisije
  6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Rijeka za 1. Izvanredni sabor Stranke
  7. Izbor delegata ogranka Rijeka za 1. Izvanredni sabor Stranke
  8. Obraćanje gostiju Skupštine prisutnim članovima
  9. Izvješće izborne komisije
  10. Završna riječ predsjednika Ogranka

IV.

Ova Odluka bit će objavljena na službenim web stranicama Podružnice Hrvatskih laburista – Stranke rada Primorsko – goranske županije.

Vedran Sabljak, predsjednik