Odluka o sazivanju 1. Izvanredne skupštine ogranka Crikvenica

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Crikvenica

Crikvenica, 11. kolovoza 2014.

Temeljem Čl. 8. St.1. i Čl. 14. St. 3. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno  Čl. 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Crikvenica na svojoj 3. sjednici  održanoj 11. kolovoza 2014. donio je

ODLUKU O SAZIVANJU 1. IZVANREDNE SKUPŠTINE OGRANKA CRIKVENICA

I.

1. Izvanredna skupština ogranka Crikvenica održat će se u subotu, 6. rujna 2014. godine u 11:30 sati u  Crikvenici, P.  Preradovića 3.

II.

Na 1. Izvanrednoj skupštini birat će se delegati za 1. Izvanredni sabor Stranke.

III.

Utvrđuje se sljedeći Dnevni red 1. Izvanredne skupštine ogranka Crikvenica:

  1. Pozdravni govor
  2. Usvajanje Dnevnog reda
  3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  5. Izvješće verifikacijske komisije
  6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Crikvenica za 1. Izvanredni sabor Stranke
  7. Izbor delegata ogranka Crikvenica za 1. Izvanredni sabor Stranke
  8. Obraćanje gostiju Skupštine prisutnim članovima
  9. Završna riječ predsjednika Ogranka

IV.

Ova Odluka bit će objavljena na službenim web stranicama Podružnice Hrvatskih laburista – Stranke rada Primorsko – goranske županije.

Ivan Blažević, predsjednik