Ministar Varga odlučan: Nema razloga za smjenu ravnatelja Borisa Ritoše

Zbog kršenja Zakona o radu, što je potvrđeno i nalazima Državnog inspektorata, ravnatelj Boris Ritoša trebao je biti smijenjen, smatra predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Andrea Rippl-Gotvald. Prozvani Ritoša tvrdi da su propusti u radu moguci, ali da se u Domu zdravlja ne krše prava radnika, niti se svjesno krši Zakon o radu niti Kolektivni ugovor.

Izvor: Novi list

RIJEKA » Predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Andrea Rippl-Gotvald, godinama upozorava na neprevilnosti u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, a njezina je ocjena da je čelni čovjek te ustanove Boris Ritoša davno trebao biti smijenjen zbog krimena koji su i službeno potvrđeni nalazima Državnog inspektorata.

– Prije godinu dana uputila sam dopis Inspektoratu rada tražeći inspekcijski nadzor zbog nezakonitosti u radu ravnatelja Borisa Ritoše. Zaprimili smo nalaz Inspektorata rada 25. ožujka 2014. godine iz kojega proizlazi da su utvrđene povrede propisa Zakona o radu kojim povodom je podnesen optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu u Rijeci zbog utvrđenog postojanja osnovane sumnje da su pravna osoba i odgovorna osoba poslodavca iz djelokruga radnih odnosa počinili prekršajna djela. Budući da navedenim inspekcijskim nadzorom nisu bile obuhvaćene sve nezakonitosti koje smo naveli u našem prvom dopisu, u travnju ove godine ponovno smo uputili dopis Inspektoratu rada, a u nalazu Inspektorata rada od 19. svibnja 2014. godine razvidno je da poslodavac nije utvrdio raspored korištenja godišnjih odmora za 2013. godinu u skladu sa Zakonom o radu, niti je o rasporedu godišnjeg odmora za 2013. godine obavijestio radnike Doma zdravlja. Protiv poslodavca i odgovorne osobe poslodavca podnesen je optužni prijedlog Prekršajnom sudu. Kako je od strane Inspektorata rada izvršena dopuna inspekcijskog nadzora, zaprimili smo nalaz u rujnu ove godine iz kojeg proizlazi da Dom zdravlja nije vodio Evidencije o radnom vremenu radnika zbog čega je odgovornoj osobi izrečena i naplaćena novčana kazna na mjestu počinjenja prekršaja, navodi Rippl-Gotvald.

Naplata usluga

Ona naglašava da je iz nalaza Inspektorata rada vidljivo da je ravnatelj Doma zdravlja prekršio i Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdavstvenog osiguranja za što Inspktorat rada nije mogao izreći sankcije obzirom da su sankcije predviđene samo za povrede odredbi Zakona o radu.
– Osim povreda odredbi Zakona o radu i kolektivnog ugovora utvrđenih od strane Inspektorata rada, ravnatelj Boris Ritoša počinio je niz povreda raznih propisa kojima se uređuju radni odnosi, Pravilnik o radnom vremenu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta …, te internih akata. Tako je ravnatelj dopisom od 9. svibnja 2011. godine svim laboratorijima Doma zdravlja naložio naplatu usluge za transport uzoraka od strane korisnika usluga -pacijenata u iznosu od 10 kuna po osobi, pozivajući se na cjenik u kojemu naplata takve usluge nije niti navedena. Suprotno Statutu Doma zdravlja i Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta ravnatelj je imenovao jednu radnicu privremenom koordinatoricom Ispostave Krk, a ona ne ispunjava uvjet od najmanje pet godina radnog iskustva. Pozivajući se na ovlasti koje prema Statutu niti nema, ravnatelj Ritoša, iz samo njemu znanih razloga, donio je Odluku o utvrđenju koeficijenta složenosti poslova i dodatka na plaću za jednu radnicu čime je ona ostvarila nepripadajući financijski stimulans na štetu Županije. Naime, imenovanoj je dodijeljen koeficijent složenosti poslova visoke školske spreme, unatoč činjenici da posjeduje višu školsku spremu.
Suprotno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta ravnatelj Ritoša rasporedio je na poslove dispečera u sanitetskom prijevozu čovjeka koji ne ispunjava uvjete za to. Naime, uvjet za radno mjesto dispečera je zdravstveni radnik medicinska sestra/tehničar, a imenovan je nezdravstveni radnik -vozač, upozorava Rippl-Gotvald.

Tko radi, taj i griješi

Ona citira Zakon o zdravstvenoj zaštiti prema kojemu je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, između ostaloga, dužno razriješiti ravnatelja “ako u svom radu krši propise, opće akte zdravstvene ustanove…”.
– Nadalje, navodi se da ukoliko Upravno vijeće u roku od 30 dana ne razriješi ravnatelja, isto je dužan učiniti ministar zdravlja. Zabrinjavajuće je da Upravno vijeće i ministar zdravlja ne provode zakon jer do danas Boris Ritoša nije razriješen unatoč svim dostavljenim dokazima o kršenju propisa i općih akata. Za neprovođenje zakona naravno ne snose nikakve sankcije, za razliku od građana koji u slučaju kršenja zakona redovito snose posljedice. Za napomenuti je da je na aktualnom satu 12. sjednice Županijske skupštine postavljeno pitanje od strane županijske vijećnice Dine Domijan o odgovornosti ravnatelja Doma zdravlja, a župan Zlatko Komadina je odgovorio da svatko ima pravo biti nezadovoljan, da je dužnost ravnatelja rad, red i disciplina. Njegovo je mišljenje da tko radi taj i griješi, te je zaključio da Ritošine pogreške nisu takve da bi trebao biti smijenjen, izjavila je Rippl Gotvald. Za nju je zabrinjavajuće da takva izjava dolazi od prvog čovjeka županije koji povrede Zakona o radu okarakterizirane kao najteže povrede poslodavca naziva sitnim propustima.

Bez gubitaka

Odgovarajući na ove optužbe, ravnatelj Doma Zdravlja Boris Ritoša izjavio je da u toj ustanovi djeluje 11 sindikata i da ni s jednim nema nikakvih prijepora.
– Dapače, postoji komunikacija s punim međusobnim uvažavanjem. Predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu vodi rat na osobnoj razini sa mnom. S obzirom da je Dom zdravlja javna ustanova koja ima zadatak organizirati i pružiti zdravstvenu zaštitu građanima, ovakvo komuniciranje putem medija uzmenirava građane, te ruši ugled i stabilnost ustanove. Osim toga, nakon desetogodišnje produkcije gubitaka u poslovanju, u zadnje četiri godine ostvarujemo pozitivan financijski rezultat. Danas je Dom zdravlja solventna ustanova i sve obveze plaća u rokui nikome nije dužan ni lipe, naveo je Ritoša. On je dodao da je u Domu zdravlja zaposleno 638 radnika, te da je u službi kadrovskih poslova zaposleno sveukupno četvoro ljudi, dva pravnika i dva administrativna radnika.
– Oni opslužuju sve upravne i administrativne poslove vezane za kadrovsko opće poslove za rad različitih tijela. Problematika kadrovskih poslova je izrazito dinamična jer se za svako bolovanje ili izostanak s posla moraju odmah osigurati odgovarajuće zamjene i provoditi sve administrativne procedure zato što se radi o pružanju zdravstvenih usluga koje smo dužni osigurati sukladno zakonu. Zbog svega toga su propusti u radu mogući, ali odgovornno tvrdim da se u Domu zdravlja ne krše prava radnika, svjesno se ne krši Zakon o radu niti Kolektivn i ugovor, komentirao je Ritoša navode o nalazima Inspekcije rada.
Što se tiče naplate transporta uzoraka za laboratorijske specijalističke pretrage, ravnatelj Doma zdravlja tvrdi da sukladno uputi HZZO-a to nije ugovorna obveza medicinskog biokemijskog laboratorija na primarnoj razini zdravstvene zaštite, te to laboratorij može naplatiti prema važećem cjeniku uz obvezu upoznavanja osigurane osobe s njemim pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja i uz izdavanje računa.
– Prema uputi HZZO-a Dom zdravlja je izradio blok-uplatnice i obavijest za osigurane osobe koja je izvješena na svim laboratorijima. Što se tiče kordinatorice rada ispostave Krk, dosadašnji kordinator otišao je u mirovinu, s tim da je u rujnu ove godine koristio pravo na godišnji odmor. Radi organizacije i funkcioniranja posla bilo je neminovno osigurati osobu koja će kordinirati ispostavu. Obavio sam razgovore sa zaposlenicima koji udovoljavaju uvjetima Statuta i Pravilnika, no nitko nije iskazao spremnost prihvatiti navedene funkcije. Radilo se o organizacijskoj nužnosti imenovanja, privremenog trajanja budući da je prethodno imenovana dokumentirala dugotrajno odsustvo, tumači Ritoša.
On ne vidi ništa sporno ni u povećanju koeficijenta jednoj zaposlenici, a to tumači kao privremeno rješenje. “Njen rad, angažman, stručnost i znanje ocjenjujemo kao vrlo kvalitetan i radnica je postala “nezamjenjiva” osoba na tim poslovima”, rekao je Ritoša. Slično je tumačenje i sa zapošljavanjem radnika s neodgovorajućom stručnom spremom na posao dispečera u službi sanitetskog projevoza.
– Zbog višemjesečnog bolovanja dispečera, privremeno na taj posao, do povratka radnika s bolovanja smo zaposlili tog radnika. Radi osiguranja discipline, reda i rada upotrijebio sam svoje ovlasti, rasporedio nekoliko radnika i na taj način osigurao nesmetano odvijanje djelatnosti do povratka radnika s bolovanja, zaključio je Ritoša.

Malatestinić: Radilo se o izoliranim slučajevima i pojedinačnim propustima

Budući da je Primorsko-goranska županija osnivač Doma zdravlja, zanimalo nas je što o navodima predsjednice Nezavisnog sindikta zaposlenih u zdravstvu misli župan Komadina, a na pitanje nam je odgovorila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Đulija Malatestinić.
– Temeljem učestalo podnesenih prijava od strane gospođe Andree Rippl Gotvald predsjednice NSZZ, te na osnovu provedenih kontrolnih i inspekcijskih radnji i postupaka od strane nadležnih tijela i inspekcijskih službi, utvrđeno je da se radilo o izoliranim slučajevima i pojedinačnim propustima u postupanju od strane ravnateljstva Doma zdravlja Primorsko-goranske županije koji su takve naravi da ne zahtijevaju poduzimanje daljnjih radnji u smislu zahtjeva za razrješenjem ravnatelja. Na temelju anonimne prijave Inspekcija rada izvršila je nadzor nakon kojeg je zapisnikom utvrdila da u Domu zdravlja PGŽ nije donesen raspored korištenja godišnjih odmora sukladno Pravilniku o radu i Zakonu o radu, te da se radnici ne bavještavaju u propisanom roku o trajanju godišnjih odmora. U nekoliko slučajeva utvrđen je propust. Radnici su u nekoliko zanemarivih slučajeva dobili rješenja u roku od sedam dana prije odlaska na godišnji odmor, a ne u roku od 15 dana kako to nalaže Pravilnik o radu i zakon o radu. Naglašavamo da po nalazu inspekcije, a nakon očitovanja Doma zdravlja nije pokrenut prekršajni postupak. Inspektor rada doista je utvrdio povredu članka 64. tada važećeg Zakona o radu koji je kažnjiv po članku 293. istog zakona iz razloga jer poslodavac nije utvrdio raspored korištenja godišnjih odmora za 2013. godinu u skladu sa Zakonom o radu za tri ispostave – Crikvenica, Krk i Opatija, od ukupno devet ispostava Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, te je protiv poslodavca i odgovorne osobe podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Rijeci, navodi Malatestinić. Ona potvrđuje da je inspektor rada doista je utvrdio povredu članka 4. tada važećeg Zakona o radu koji je kažnjiv po članku 294. istog zakona iz razloga jer poslodavac nije vodio evidenciju o radnom vremenu za radnike jedne ispostave, Krk, za jedan mjesec u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, te je za taj prekršaj izrečena na mjestu počinjenja prekršaja novčana kazna 20.000 kuna poslodavcu i 6.000 kuna odgovornoj osobi.
– U svim ispostavama evidencija o prisustvu vodi se na ispravan način, a u Ispostavi Krk odmah je primijenjen ispravan način o vođenju evidencije radnog vremena. Prema navodima ravnateljstva Doma zdravlja, nikada niti od jedne osigurane osobe Dom zdravlja nije zaprimio primjedbe zbog naplate 10 kuna za transport, što je i logično jer osigurana osoba ne mora iz udaljenih krajeva Županije putovati na vađenje uzoraka u KBC Rijeka, izjavila je Malatestinić. Što se tiče spornih zapošljavanja, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo navela je argumentaciju kao i ravnatelj Doma zdravlja Boris Ritoša. Naime, riječ je o privremenim odlukama.

Rippl-Gotvald: U kakvoj mi to državi živimo kad ministar ne provodi zakon

Ministar zdravstva Siniša Varga početkom je prosinca 2014. godine, nakon što je predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Andrea Rippl-Govald zatražila razrješenje Borisa Ritoše, naveo je da je bilo manjih propusta koji su otklonjeni i da nisu ispunjeni uvjeti za smjenu.
– Pitam se u kakvoj mi to državi živimo u kojoj ministar ne provodi zakon i za to ne snosi nikakve posljedice. Kada mi građani ne postupamo po zakonu redovito snosimo posljedice. Očito je da u ovoj državi zakoni vrijede samo za nas “obične” građane, a za visokopozicionirane pojedince koje politika postavlja poput ministra Varge i njihove podobnike-koalicijske partnere poput Borisa Ritoše zakoni ne vrijede. Naime, iako je ravnatelj u više navrata grubo prekršio Zakon o radu i druge propise kojima se uređuju radni odnosi što je utvrđeno po Inspekciji rada i okarakterizirano kao najteži i teži prekršaji poslodavca, ministar zdravlja ga ne razrješuje dužnosti, iako ga na to obvezuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ovakva reakcija ministra zdravlja ne može se drugačije objasniti nego kao zaštita koalicijskih partnera SDP-a. Ovim svojim postupkom ministar Varga je pokazao da se u Hrvatskoj nije ništa promijenilo, da politika i dalje postavlja svoje ljude na visokopozicionirana rukovodeća mjesta u svim institucijama i da je korupcija i dalje općeprisutna pojava, dio svakodnevnog ponašanja, a ne dio sporadičnih incidenata kako je izjavila potpredsjednica vlade Vesna Pusić kada se neki dan hvalila uspjesima vlade. Ovim putem pozivamo premijera da zbog neprovođenja zakona bez odgode smjeni ministra Vargu koji nakon odlaska na skijanje službenim vozilom na teret poreznih obveznika nastavlja sa praksom nepoštivanja propisa, poručila je Rippl-Gotvald.

Damir Cupać