Matulji: Na Lisini ćemo izgraditi rekreacijski centar i vikend naselje

Izvor: Novi list
Marina Kirigin

Jačanje turističke ponude Matulja (brdskog i seoskog turizama) kao nadopune turizma Opatijske rivijere vidimo kao budućnost naše općine. Mi ćemo to ostvariti proaktivnim pristupom jer dobar PR danas radi čuda. Stoga ćemo redovito posjećivati sajmove investitora i koristiti baš svaku priliku za lobiranje kod stranaca. Osmislit ćemo potpuno nove promotivne materijale u kojima će pisati sve o Matuljima. Žalosno je da u proračunu općine Matulji za cijelu 2013. godinu pod stavkom »turizam« stoji tek 80.000 kuna koliko primjerice iznosi trošak stranačkog materijala nazvan »Ljetopis«. Danas u prostorijama TZ Matulji možete naći tek dva propagandna letka o Općini Matulji – za Zvončarsku smotru i za Cestu domaće hrane. Naša je namjera proračunsku stavku turizma povećati barem deset puta – istakli su predstavnici matuljskih Laburista na današnjoj press konferenciji u KD Hangar u Matuljima, te iznijeli još nekoliko segmenata njihovog programa »Matulji za 5!«.

Naglašavaju kako će poticati poljoprivredu s naglaskom na vinarstvo, vinogradarstvo i pčelarstvo, ali i ostale autohtone sorte na matuljskom području (brgujski kapuz, jarbola), kako će pokrenuti projekt »Matuljskih vinskih cesta«, namjeravaju urediti centar Matulja, biciklističke staze i šetnice i staviti u turističku ponudu izletište na Lisini.

– Mi znamo kako to napraviti. Žalosno je kako sve političke stranke pred izbore obećavaju uređenje PD Lisina, a još žalosnije što to čine svih ovih 20 godina. Laburisti će jedini predstaviti što će konkretno napraviti na Lisini, kada i kako će to izvesti. Na području Lisine ćemo izgraditi rekreacijski centar i vikend naselje. Rekonstruirati ćemo planinarski dom i ostale rekreacijske sadržaje. U rekreacijskom centru ćemo izgraditi dječja i sportska igrališta s pratećom ugostiteljskom ponudom, uredit ćemo zelene površine, šetnice, biciklističke i trim staze. Poštujući sve rokove za dobivanje dozvola i gradnju, matuljski laburisti će kompletno urediti izletište na Lisini do proljeća 2017. godine. Odmah ćemo krenuti u prikupljanje potrebne dokumentacije – rekao je Marin Šustar na konferenciji kojoj su prisustvovali i Kristina Erceg , Linda Laković-Baretinčić i Sani Ivančić te poručili Matuljcima da glasaju za listu broj 4. na skorašnjim lokalnim izborima.