Matulji: Laburisiti jedini znaju kako!

Žalosno je kako sve političke stranke pred izbore obećavaju uređenje PD Lisina, a još žalosnije što to čine svih ovih 20 godina. Nevjerovatno je kako se neki predstavnici stranaka koje su zadnje 4 godine bile na vlasti uopće usuđuju spomenuti uređenje PD Lisina s obzirom da su na samom početku mandata (2009.) imali mogućnost napraviti UPU Lisina, odnosno imali osiguran novac za tu namjenu. Sve te stranke svjesno i nemoralno vrijeđaju inteligenciju naših građana, a Laburisti će jedini predstaviti što će konkretno napraviti na Lisini, kada i kako će to izvesti. Mi ćemo dokazat da smo jedina politička opcija u Matuljima koja zna kako!

Šuma Lisina je odlukom skupštine PGŽ proglašena zaštićenim krajobrazom. Ukupna površina Lisine je 14km2, a u Parku prirode Učka je 1km2. Planinarski dom je dugi niz godina u derutnom stanju, te je izložen stalnim provalama. Laburisti će prvo donesti prostorni plan, te potom krenuti s uređenjem izletišta na Lisini.

Na području Lisine ćemo izgraditi rekreacijski centar i vikend naselje. Rekonstruirati ćemo Planinarski dom i ostale rekreacijske sadržaje. U rekreacijskom centru ćemo izgraditi dječja i sportska igrališta s pratećom ugostiteljskom ponudom, urediti ćemo zelene površine, šetnice, biciklističke i trim staze. Vikend naselje sa sastoji od postojećih vikend objekata.

Izletište Lisina mislimo iskoristiti za sljedeće namjene:

 • Edukacija naših učenika (ali i turisita) u smislu klimatskih, bioloških i ekoloških vrijednosti
 • Prepoznatljiva destinacija atraktivna za turističku klijentelu Liburnijske rivijere
 • Zdravstveni turizam (zdravstvena rehabilitacija)
 • Sportski turizam (paintball, rekreacijske i natjecateljske utrke brdskog biciklizma)
 • Ponuda planinarenja, trčanja, pješačenja i šetnje (izviđaći – u suradnji sa školom)
 • Rekreacijski prostor za stanovnike Matulja i susjednih gradova i općina
 • Lovište (na ovim prostorima već djeluje LD Lane) u šumi Lisina

 

Posebnu pažnju ćemo posvetiti:
– Zaštiti okoliša, očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti
– Očuvanju i obnavljanju kulturne i estetske vrijednosti krajolika
– Spriječavanju nedozvoljene namjene i gradnje

Sve stranke obmanju naše građane i govore kako će oni odmah urediti izletište na Lisini, međutim očito neznaju koliko traje postupak dobivanja raznih dozvola. Laburisti jedini znaju kako i kada!

Rokovi za izgradnju izletišta na Lisini:

 1. UPU Lisina – minimalni mogući rok od 9 mjeseci, realan rok 1 i pol godina (uključuje dostavu Zahtjeva, izradu prijedloga Plana, javni uvid, izvješće, nacrt konačnog prijedloga Plana, dostava mišljenja, izrada konačnog prijedloga plana, donošenje odluke o UPU)
 2. Lokacijska dozvola – rok za dobivanje od 3 do 6 mjeseci (uključuje idejni projekt, izjavu projektanata, izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, dokaz o pravnom interesu Općine za izdavanje lokacijske dozvole)
 3. Građevinska dozvola – rok za dobivanje otprilike 3 mjeseca (potrebno raspisati natječaj za izvođaća radova, moguće žalbe; potrebno rješenje o uvjetima gradnje, dokaz da investitor može graditi i sl.)
 4. Gradnja potrebnih objekata na Lisini – rok od otprilike 1 godine
 5. Uporabna dozvola – rok odmah ukoliko je sve u skladu s dokumentacijom

Dakle, matuljski laburisti će kompletno urediti izletište na Lisini do proljeća 2017. godine, a s prikupljanjem potrebne dokumentacije ćemo krenuti odmah. S obzirom da će u sljedeće 2 godine biti nemoguće početi s rekonstrukcijom PD Lisina (jer neće imati potrebnu dokumentaciju), do tada predlažemo da se u njemu smjesti udruga Lunjo i Maza (ukoliko budu prisiljeni napustiti svoj sadašnji prostor što je vrlo izvjesno) dok se ne nađe potrebna lokacija za njihov smještaj. Laburisti su Vaša jedina opcija jer mi znamo kako!

Marin Šustar