Laburisti ogranka Kostrena u posjetu načelniku Općine Kostrena

Hrvatski laburisti-Stranka rada Ogranak Kostrena su se u prošlom mandatu u Općinskom vijeću Općine Kostrena zalagali za niz projekata, od kojih neki nisu došli na red, za neke su već bila rezervirana sredstva u proračunu za 2017. godinu, a neki nisu bili prepoznati kao projekti koje bi trebalo pokrenuti.

Načelnik općine Kostrena Dražen Vranić i Laburisti ogranka Kostrena Gordana Vukoša, Žarko Seršić i Matko KarninčićKako, nažalost, Laburisti u ovom mandatu ne participiraju u vlasti u Općini Kostrena, predsjednica ogranka Gordana Vukoša i kolege iz Izvršnog odbora ogranka Žarko Seršić i Matko Karninčić odlučili su zatražiti sastanak sa novim načelnikom Općine Kostrena Draženom Vranićem, kako bi mu prezentirali neke od projekata za koje su smatrali da bi ih bilo dobro pokrenuti. Načelnik je Laburiste ljubazno primio i u ugodnom razgovoru saslušao te prokomentirao iznesene prijedloge.

Ovim su sastankom članovi ogranka Kostrena otvorili vrata daljoj suradnji, u nadi da će stranke pozicije biti u mogućnosti predložene projekte uvrstiti u neki od predstojećih proračuna, kako bi mještani Kostrene bili bogatiji za neku novu infrastrukturu ili usluge, predložene od strane Laburista ogranka Kostrena.