I Lošinjani potrubili protiv poreza

U znak protivljenja uvođenju poreza na nekretnine Hrvatski laburisti – stranka rada u cijeloj državi provode akciju »Potrubi protiv poreza na nekretnine«. Akciju je Ogranak Mali Lošinj održao u srijedu i četvrtak u vremenu od 14:00 do 16:00 sati uz glavnu prometnicu na Kadinu. Upozoravamo da financijska moć građana ne odgovara vrijednosti imovine, pa će porez dovesti do novog vala ovrha jer građani neće moći podnijeti novu poreznu presiju. Ministar Linić je očito odlučio proširiti svoj meni za građane. Do danas nam je nudio nezaposlenost, a od sutra će nam uvođenjem ovog poreza ponuditi beskućništvo, zaključio je predsjednik lošinjskog Ogranka Hrvatskih laburista – stranke rada Dorian Božičević.