Delnice: Visoka ekološka svijest delničkih Laburista

U organizaciji grada Delnica 12. travnja 2014. godine održana je uspješna radna akcija čišćenja prigradskih šetnica i divljih odlagališta otpada. Na poziv Grada Delnica, volonterska akcija se odvijala u nekoliko grupa na više lokacija: Radočaj, Kuželj, Veliki Vodenjak, gradski park, šetnica Damski most i još ponekim. Uz članove raznih gradskih udruga, ovoj akciji se  pridružilo i desetak članova Hrvatskih laburista – Stranke rada ogranka Delnice, koji su odlučili svoje slobodno subotnje prijepodne na korist građanima.

Oboružani  grabljicama, motikama i motornom pilom sudionici akcije u četiri su sata rada i druženja uspješno napunili unaprijed pripremljene kontejnere za otpad i očistili planirana područja. Laburisti su bili zaduženi za čišćenje vrtača u blizini mjesta Dedin. Nakon što je goranska šuma ove zime bila suočena s ledenom katastrofom ovog lijepog proljetnog dana ponovo smo bili zgroženi količinom različitog otpada koje su odbacili neodgovorni građani u šumu, uz putove, u vrtače, a sve u neposrednoj blizini naselja i vikendica, kraj auto ceste Rijeka – Zagreb. Ovakva divlja odlagališta prijetnja su onečišćenju okoliša i zdravlju ljudi, ugrožavaju vodu i divlje životinje, ali ugrožavaju i cjelokupan estetski dojam goranskog kraja.

Članovi stranke Hrvatskih laburista – Stranke rada svojim sudjelovanjem u akciji čišćenja podržali su inicijativu Grada Delnica te su odlučili učiniti nešto za opće dobro, za dobrobit svih koji žive i posjećuju područje našeg goranskog kraja.

Laburisti se nadaju da će uspjeh ove akcije potaknuti i ostale političke stranke i korisnike općinskog proračuna da pokažu malo dobre volje za sudjelovanje u sličnim akcijama, a time i brigu za svoj okoliš. Ovim putem Laburisti upućuju apel i molbu svim građanima i posjetiteljima našeg prekrasnog Gorskog kotara da počnu voditi brigu o prirodi, našoj prekrasnoj, sada ranjenoj šumi, a da s otpadom gospodare razumno i zbrinjavaju ga na za to predviđenim odlagalištima otpada. Osim toga, uz malo truda, razdvajanjem otpada u domaćinstvima i njegovim recikliranjem, te češćim javnim organiziranjem odvoza krupnog otpada slični divlji deponiji mogu se izbjeći.

Laburisti su  svojim primjerom pokazali ekološku svijest u očuvanju i zaštiti okoliša, kao i uspješnom društveno odgovornom djelovanju u svojoj zajednici te se na ovaj način brinu za prirodu i doprinose kvaliteti života budućih generacija.

Nakon uspješno provedene i dobro organizirane akcije svi njezini sudionici su se okrijepili uz ukusan grah i sokove.

Zlatko Butigan, tajnik ogranka Delnice