Dan planeta Zemlje 22. travnja

gaia-with-plant-2-1246102Iako je današnji dan proglašen Danom planeta Zemlje te se povodom njegovog obilježavanja održavaju mnogobrojne akcije i aktivnosti naš planet Zemlja bi trebao svakodnevno imati svoj dan.

Okruženi smo mnogim negativnim utjecajima na okoliš i moramo učiniti sve što je u našoj moći da taj loš utjecaj smanjimo. Hrvatska, kao i u mnogim drugim područjima, kaska za naprednom Europom kako propisima, tako i konkretnim djelovanjem u pogledu zaštite našeg planeta.

Poznata je činjenica da je Hrvatska, iako se u pretpristupnim dogovorima obvezala da će do 2020. godine odvajati 50 posto otpada, trenutno na niskih 17 posto. Postići da mještani odvajaju 50 posto otpada nije nimalo lagan posao, što mogu potvrditi oni koji već godinama ulažu i bave se misijom odvajanja otpada (otok Krk – Krk, Malinska, Vrbnik, Omišalj… ili pak Međimurska županija – Donja Dubrava, Prelog, Goričan…). Veliki Hrvatski gradovi imaju neodgovarajuća odlagališta otpada, loše razrađenu strategiju, manjak reciklažnih dvorišta, gotovo nikakvu edukaciju… Grad Zagreb je prema Eurostatovim podacima europska prijestolnica smeća, naime od ukupnog otpada Zagrepčani odvajaju i recikliraju tek jedan posto.

Vode, naše najvrijednije blago su (pre) često zagađene otpadnim vodama raznih industrijskih postrojenja, a inspekcijske službe nisu dovoljno odlučne i stroge i propisuju zanemarive kazne za onečišćenje, čime indirektno omogućuju da se zagađenja stalno događaju, jer je ispuštanje kemikalija u rijeke daleko jeftinije nego njihovo propisno zbrinjavanje. U moru povremeno plutaju velike mrlje nafte koje je ispustila rafinerija (INA Urinj) ali su kazne za to minorne ili se uopće ne plaćaju. U moru se planiraju neekološki pogoni poput plutajućeg LNG terminala u Omišlju na otoku Krku). Naš zrak zagađuju pogoni raznih tvornica i rafinerija ali onečišćivač ne plaća štetu, jer se onečišćenja ili “ne mogu dokazati” ili su uzrokovana pogonima iz susjedne države. Energiju dobivamo iz nafte ili ugljena, dok su nam na raspolaganju neiscrpni obnovljivi izvori energije: sunce i vjetar!

Izgovora je puno, a razumijevanja za planet pritisnut mnogim onečišćenjima nema. Hrvatska je mala zemlja, ima nas samo četiri milijuna, ali time naša odgovornost ne prestaje. Ne shvatimo li upozorenja najozbiljnije, uskoro bi moglo biti prekasno. Našim potomcima ćemo ostaviti uništen planet i onemogućiti im život na njemu.