Crikvenica: Poziv na Osnivačku skupštinu ogranka Crikvenica

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Osnivačku skupštinu ogranka
Stranke za područje grada / općine Crikvenica
koja će se održati u subotu, 01. ožujka 2014. s početkom u 11 sati
u prostorijama Gradske vijećnice u Crikvenici, adresa: Petra Preradovića 1
sa sljedećim Dnevnim redom :

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor verifikacijske komisije
5. Izbor izborne komisije
6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– tajnika ogranka
– članova Izvršnog odbora ogranka
7. Izvještaj verifikacijske komisije
8. Utvrđivanje liste kandidata
9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini ( riječ člana Predsjedništva Stranke).
11. Izvještaj Izborne komisije
12. Završna riječ predsjednika ogranka.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Povjerenica Dina Domijan
mob: 091/212-2002
e mail: dina.domijan@gmail.com