Čestitamo 8. ožujka, Međunarodni dan žena

Nije lako biti žena u današnjoj Hrvatsorange_rose2koj, u zemlji koja je 2012. godine potpisala Istanbulsku konvenciju te je do danas (gotovo šest godina kasnije) nije ratificirala. Nije lako isticati prava žena u državi u kojoj se od žena traži pokornost i gdje su žene često degradirane i diskriminirane. Biti žena u zemlji gdje je uvriježeno mišljenje da žena treba biti podložna muškarcu, pravi je izazov.

Kako biti moderna žena u Hrvatskoj gdje stranke desnice nameću prijedloge zakona kojima se ženama ugrožavaju seksualna i reproduktivna prava, gdje se vrše pritisci da se usvoji legislativa kojom bi bilo ugroženo pravo žena na izbor, pravo na medicinski potpomognutu oplodnju, pravo na pobačaj?

Nije lako živjeti u državi u kojoj si žena samo ako si majka i samo ako si supruga muškarcu.

Nije ženama lako graditi karijeru u Hrvatskoj, nije im lako ući u politiku. Nije im lako graditi život, obitelj, kad ima previše onih onih koji misle da „Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju“ , da žene nisu „za mudrace, nego za madrace“ ili „To vam je tako u braku“.

Danas je 8. ožujka, Međunarodni dan žena. Hrvatski laburisti-Stranka rada čestitaju svim ženama koje su znale zanemariti ovakve otežavajuće okolnosti i ljude, a svim onima koje su posustale, uz čestitku želimo da, po uzoru na žene koje su ovaj dan učinile dijelom svjetske povijesti, same uzmu uzde u svoje ruke i žive život onako kako žele.

Sretan vam Međunarodni dan žena!