Čavle: Poziv na Izvanrednu skupštinu 12.07.2013.

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
OGRANAK ČAVLE
Temeljem prijedloga predsjednika podružnica i Predsjedništva  Stranke sazivam izvanrednu skupštinu Ogranka Čavle dana 12.7.2013.g. u 16:30 u boćalištu Krenovac, Čavle.
Za izvanrednu skupštinu predlažem sljedeći dnevni red :
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine:
  a) Radno predsjedništvo
  b) Verifikacijska komisija
  c) Kandidacijska komisija
  d) Izborna komisija
  e) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvještaj verifikacijske komisije
5. Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima
6. Glasovanje o povjerenju predsjedniku, tajniku i članovima izvršnog odbora
    – ukoliko se izglasa ne povjerenje prelazi se na ostale točke Dnevnog reda
7. Kandidiranje i izvještaj kandidacijske komisije;8. Predstavljanje kandidata
9. Utvrđivanje liste kandidata
10. Izbori za predsjednika, tajnika i članove izvršnog odbora
11. Izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima
12. Završna riječ
Ivan Skender, predsjednik ogranka