Briga za djecu predškolske dobi u Matuljima ne postoji!

Sve predškolske ustanove u RH, pa tako i u Matuljima, moraju se prilagoditi novom Državnom pedagoškom standardu (DPS) u predškolskom odgoju, koji je propisan još 2008. godine, a počinje se primjenjivati već na upisima u svibnju ove godine.

Tim standardom propisan je značajno manji broj djece nego što ih sada ima u jasličkim i vrtićkim grupama, dok će svako djete morati imati znatno više prostora u vrtiću nego sada, tj. morati će se povećati “kvadratura” vrtića (npr. svako djete jaslićke dobi morati će imati prostor dnevnog boravka od najmanje 5m2, a vrtićke dobi od najmanje 3m2).

Ukoliko se DPS ne bude poštivao, kažnjavati će se vrtići (odnosno općina Matulji s obzirom da se Djećji vrtić u potpunosti financira iz proračuna Općine) s iznosom od 10.000 do 15.000 kuna, ali i odgovorna osoba u vrtiću s iznosom od 5.000 do 8.000 kuna.

Postavlja se pitanje prebacivanja odgovornosti na ravnateljicu vrtića koja sigurno neće “iz svoga džepa” plaćati kazne, te će se zbog toga morati drastično smanjiti broj upisane djece u vrtić.

Grubo gledano, novi DPS propisuje 1 odgajateljicu na 7 djece, dok u Matuljima postoji 1 odgajateljica na 10 djece.

Prema službenoj statistici, u 5 godina (od 2006. do 2010. godine), broj neupisane djece u neki od programa DV Matulji povećao se za nevjerovatnih 250% (2006. godine DV Matulji imao je 24 neupisane djece, a 2010. godine, 85 neupisane djece)!

Još poraznije izgleda službena statistika ukupnog broja rođene i neupisane djece u DV Matulji u razdoblju od 2006. do 2011. (prvih 5 mjeseci) godine. Naime, u tih 5 i pol godina na području općine Matulji rodilo se 567 djece, a čak se 306 djece (odnosno 54%) nije upisalo u neki od programa DV Matulji! Dakle, situacija u općini Matulji je takva da imamo više neupisane djece od upisanih u DV Matulji (306 neupisanih – 261 upisane djece).

Gotovo nestvarno izgleda analiza neupisane djece jasličkog uzrasta u program jaslica u DV Matulji za pedagošku godinu 2011/2012. Naime, od 270 djece jasličkog uzrasta (djeca od 6 do 24 mjeseca), čak ih je 208 ostalo neupisano u jaslice, što znači da u općini Matulji godišnje ostane 77% djece koja nisu uključena u program jaslica!

Što se tiče djece vrtićkog uzrasta (djeca od 3 do 7 godina), od 464 djece s područja općine Matulji, svako 5 djete (21%) je ostalo neupisano u cjelodnevni ili poludnevni program DV Matulji za pedagošku godinu 2011/2012.

Uz sve te podatke, zaista šokantno djeluje najava zatvaranja područnog vrtića u Velom Brgudu, koji ove godine (2012/2013) radi s 2 odgojne skupine (1 skupinom cjelodnevnog i 1 skupinom poludnevnog programa)!!!

Samo je nevjerovatnije to što su svi vijećnici općine Matulji jednoglasno podržali tu odluku, što jasno pokazuje njihovu neupućenost, nezainteresiranost i neosjetljivost za jedan od najbitnijih problema u Matuljima, a to su upravo “naša” djeca, koja su ujedno i budućnost Matulja.

Vodeći računa o svim navedenim podacima, te nadolazećem Državnom pedagoškom standardu (DPS), ali i vodeći se zdravim razumom, Hrvatski laburisti protive se zatvaranju bilo kojeg područnog vrtića na području općine Matulji.

Također, potrebno je hitno krenuti s prikupljanjem dokumentacije za izgradnju novog djećjeg vrtića u Matuljima, koji je po svim pokazateljima više nego potreban.

Jedna od mogućih lokacija može biti i prostor bivše vojarne u Mučićima, a cjelokupni projekt se može sufinancirati iz EU – fondova.

Nadalje, neprihvatljivo je povećanje cijene upisa djece u vrtić (2012. godine cijena se povećala za 10 – 25%), što jasno govori da je sadašnja politika vlasti društveno nepravedna jer će samo “bogata djeca” odsada kretati u vrtić.

Kako je društvena pravednost, odnosno socijalna osjetljivost jedno od temeljnih načela naše stranke, Hrvatski laburisti ogranka Matulji zahtjevaju sufinanciranje upisa neupisane djece u privatne djećje vrtiće (kao što je to već i slučaj u nekim mjestima), te također za subvencioniranje potrebnog prijevoza do istih.

Treba napomenuti i nelogičnost zatvaranja područnog vrtića u Pasjaku, koji je zatvoren još 2008. godine, te samo poludnevni program u DV Mune, iako se roditelji nikad nisu složili s takvom odlukom.

Nije na odmet spomenuti i dječja igrališta koja nisu obnavljana zadnjih 30 godina (npr. u Matuljima) ili uopće ne postoje (npr. u Bregima). U Matuljima su već odavno obećavali uređenje poligona i djećjeg igrališta, čak su se i roditelji u više navrata pobunili, međutim, djeca ni dan danas nemaju svoj prostor za igru na otvorenom. Očito je poruka sadašnje vlasti, da briga za djecu predškolske dobi, u Matuljima uopće ne postoji!

Uz navedeno, evidentno je da se nedovoljno vodi briga o roditeljima koji zbog nemogućnosti osiguravanja svoje djece kroz jaslićku ili vrtićku brigu, nisu u mogućnosti biti u redovnom radnom odnosu kako bi svojoj obitelji pružili normalan i dostojanstven život.

Marin Šustar

Ostali mediji o ovoj temi:
>> www.liburnija.net
>> Novi list