Odluka o sazivanju Skupštine ogranka Rijeka

Izvršni odbor ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Rijeka

ODLUKA O SAZIVANJU  SKUPŠTINE OGRANKA RIJEKA

I.

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Rijeka saziva Skupštinu ogranka Rijeka koja će se održati dana 03. prosinca 2012. Godine, s početkom u 19 sati u prostorijama MO Krimeja , na adresi Kumičićeva 50.

II.

Na Skupštini će se birati kandidat Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika grada Rijeke  i njegove zamjenike.

III.

Kandidata za gradonačelnika grada Rijeke i njegove zamjenike Skupštini predlaže Izvršni odbor ogranka Rijeka

IV.

Na Skupštini će biti predložen program rada ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Rijeka.

V.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja Skupštine.

 VI.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA SKUPŠTINE OGRANKA RIJEKA

 1. Pozdravni govor i otvaranje
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka Rijeka o postupku za izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika grada Rijeke i njegovih zamjenika
 5. Izvješće verifikacijske komisije
 6. Predstavljanje kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika grada Rijeke i njegovih zamjenika
 7. Izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika i njegovih zamjenika
 8. Prijedlog programa rada ogranka Rijeka
 9. Usvajanje programa rada ogranka Rijeka
 10. Izvješće izborne komisije
 11. Završna riječ kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika grada Rijeke

U Rijeci, 27. studenog 2012. godine

Izvršni odbor ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Rijeka
Vedran Sabljak, predsjednik